User Tools

Site Tools


08001-holcocephala-agalla-la-gi

Holcocephala agalla
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Holcocephala
Loài (species) H. agalla
Danh pháp hai phần
Holcocephala agalla
Walker, 1849

Holcocephala agalla là một loài ruồi trong họ Asilidae. Holcocephala agalla được Walker miêu tả năm 1849. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Holcocephala agalla tại Wikispecies
08001-holcocephala-agalla-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)