User Tools

Site Tools


08000-holcocephala-abdominalis-la-gi

Holcocephala abdominalis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Holcocephala
Loài (species) H. abdominalis
Danh pháp hai phần
Holcocephala abdominalis
(Say, 1823)

Holcocephala abdominalis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Holcocephala abdominalis được Say miêu tả năm 1823.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Holcocephala abdominalis tại Wikispecies
08000-holcocephala-abdominalis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)