User Tools

Site Tools


07991-ho-ng-sa-o-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

07991-ho-ng-sa-o-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
  
 +<​p><​b>​Đảo Hoàng Sa</​b>​ là một đảo san hô thuộc nhóm đảo Lưỡi Liềm của quần đảo Hoàng Sa. Thời còn đô hộ Việt Nam, Pháp chọn đảo Hoàng Sa làm nơi đóng quân chính, viện lý do đảo gần đất liền, gần trung tâm của quần đảo và ở gần nhiều đảo khác nên kiểm soát dễ dàng hơn đảo Phú Lâm.<​sup id="​cite_ref-ttd_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Việt Nam, Đài Loan và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, trong đó có đảo Hoàng Sa. Hiện nay, Trung Quốc đang quản lý đảo này.
 +</p>
 +
 +
 +
 +<​ul><​li>​Tên gọi: <​i>​đảo Hoàng Sa</​i>;​ tiếng Anh: <​i>​Pattle Island</​i>;​ tiếng Trung: <span lang="​zh-Hans">​珊瑚岛</​span>;​ bính âm: <​i><​span lang="​zh-Latn-pinyin">​Shānhú dǎo</​span></​i>,​ Hán-Việt:​ <​i>​San Hô đảo</​i>​.</​li>​
 +<​li>​Tọa độ: 16°32'​05"​B – 111°36'​30"​Đ</​li>​
 +<​li>​Hình thể: hình bầu dục, dài khoảng 950 m, rộng khoảng 650 m, chu vi khoảng 2.100 m,<sup id="​cite_ref-thc_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ diện tích khoảng 0,​32 km<​sup>​2</​sup>,​ cao 9 m, có vòng san hô bao quanh.<​sup id="​cite_ref-vhs_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup></​li>​
 +<​li>​Môi trường: trên đảo có rất nhiều cây và chim chóc.</​li></​ul>​
 +<​p>​Trong thời gian đảo Hoàng Sa nằm dưới sự quản lý trực tiếp của người Việt và thực dân Pháp, nhiều công trình dân sự lẫn quân sự đã được xây dựng tại đây nhằm phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​Giao_th.C3.B4ng_v.E1.BA.ADn_t.E1.BA.A3i"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Giao_thông_vận_tải">​Giao thông vận tải</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Hải đăng: được xây dựng ở phía bắc của đảo. "Đèn hiệu này thấy xa chừng 12 hải lý, thuộc loại hải đăng chớp tắt có chu kỳ mà "​thời khoảng sáng" dài hơn "​thời khoảng tắt" (hải đồ ghi: Occ - 12)."<​sup id="​cite_ref-vhs_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup></​li>​
 +<​li>​Cầu tàu: được xây dựng ở phía nam của đảo. Có một rạch nước khá sâu dẫn từ ngoài biển vào cầu tàu. Cầu tàu là điểm cuối của một đường goòng bằng sắt dài 180 m<sup id="​cite_ref-vhs_3-2"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ nhằm phục vụ hoạt động khai thác phân chim. Từ năm 1956 đến năm 1964, Công ty Phân bón Việt Nam của ông Bùi Kiến Thành đã chở vào đất liền khoảng 100.000 tấn.<​sup id="​cite_ref-thc_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup></​li>​
 +<​li>​Đường sá: có ba con đường chủ chốt trên đảo
 +<​ul><​li>​Đường chính hướng nam-bắc nối từ cầu tàu vào giữa đảo, rộng khoảng 2 m. Điểm cuối là một giếng nước (có vị lợ, nằm phía bên phải của đồn binh và nhà của trạm khí tượng).</​li>​
 +<​li>​Đường từ sau nhà của trạm khí tượng đến cuối đảo, song song với đường chính.</​li>​
 +<​li>​Đường từ giếng nước hướng lên phía bắc của đảo.<​sup id="​cite_ref-ttd_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Kế hoạch xây sân bay: Bộ tư lệnh Hải quân Việt Nam Cộng hoà đã gửi người khảo sát các đảo ở Hoàng Sa để xây dựng một sân bay nhỏ đủ khả năng tiếp nhận máy bay vận tải C-7 Caribou và một số máy bay có khả năng hạ/cất cánh với đường băng ngắn nhưng không thành vì diễn ra trận Hải chiến Hoàng Sa.<sup id="​cite_ref-vhs_3-3"​ class="​reference">​[3]</​sup><​sup id="​cite_ref-ntts_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup></​li></​ul><​h3><​span id="​D.C3.A2n_s.E1.BB.B1"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Dân_sự">​Dân sự</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​f/​f3/​BiaChuQuyenHoangSaCuaVietNam.jpg/​220px-BiaChuQuyenHoangSaCuaVietNam.jpg"​ width="​220"​ height="​166"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​f/​f3/​BiaChuQuyenHoangSaCuaVietNam.jpg/​330px-BiaChuQuyenHoangSaCuaVietNam.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​f/​f3/​BiaChuQuyenHoangSaCuaVietNam.jpg/​440px-BiaChuQuyenHoangSaCuaVietNam.jpg 2x" data-file-width="​5300"​ data-file-height="​4000"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Bia chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam thời Pháp thuộc dựng năm 1938 tại đảo Hoàng Sa của quần đảo Hoàng Sa, khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa (Paracels) liên tục từ năm 1816 (niên hiệu Gia Long thứ 14) đã thuộc chủ quyền của vương quốc An Nam (thời độc lập, quốc hiệu Việt Nam), cho đến thời điểm dựng bia năm 1938 (thời Pháp thuộc, Indochine française).</​div></​div></​div>​
 +<​ul><​li>​Khẳng định chủ quyền: Pháp xây một bia chủ quyền ở gần giữa đảo vào năm 1938<sup id="​cite_ref-vhs_3-4"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ nhằm xác nhận lại chủ quyền chính thức của Việt Nam từ năm 1816 và của Pháp khi nước này đô hộ Việt Nam.</​li></​ul><​dl><​dd>​Trên bia ghi:
 +<​dl><​dd><​dl><​dd><​i>"​République française</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Royaume d'​Annam</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Archipel des Paracels</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​1816 - Île de Pattle-1938</​i>"</​dd></​dl></​dd></​dl></​dd>​
 +<​dd>​nghĩa là:
 +<​dl><​dd><​dl><​dd><​i>​Cộng hoà Pháp</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Vương quốc An Nam</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Quần đảo Hoàng Sa</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​1816 - Đảo Hoàng Sa-1938</​i></​dd></​dl></​dd></​dl></​dd></​dl><​ul><​li>​Đo đạc khí tượng: trạm khí tượng trên đảo bắt đầu hoạt động khoảng từ năm 1938 với số hiệu 48.860 do Tổ chức Khí tượng Quốc tế (sau này là Tổ chức Khí tượng Thế giới) cấp phát. Mỗi ngày các nhân viên "đo 8 obs (kỳ quan trắc): gió, mưa, mây, nắng, nhiệt độ nước biển, độ ẩm, khí áp,​...thả bóng thám không hai lần: 6 giờ sáng và 12 giờ trưa"<​sup id="​cite_ref-ntts_4-1"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ rồi truyền thông tin về Nha Khí tượng Sài Gòn qua đàm thoại vô tuyến (lúc đầu bằng mã Morse<​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup>​). Ty khí tượng tại đảo Hoàng Sa hoạt động tương đối liên tục, trừ vài năm chiến tranh khi Đế quốc Nhật Bản chiếm đóng, và chỉ dừng lại khi Trung Quốc chiếm đảo sau trận Hải chiến Hoàng Sa.<sup id="​cite_ref-vhs_3-5"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Sau này, Trung Quốc đã đăng ký tên trạm là <​i>​Sanhu</​i>​ với số hiệu 59.985.<​sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup></​li></​ul><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​262px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1d/​PattleIsland.jpg/​260px-PattleIsland.jpg"​ width="​260"​ height="​167"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1d/​PattleIsland.jpg/​390px-PattleIsland.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1d/​PattleIsland.jpg/​520px-PattleIsland.jpg 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​641"/> ​ </​div></​div>​
 +<​ul><​li>​Tín ngưỡng, tôn giáo:
 +<​ul><​li>​Miếu Bà: được xây ở góc tây nam của đảo trong giai đoạn sau khi Đế quốc Nhật Bản đầu hàng nhưng trước năm 1948 với chiều dài 6m, chiều rộng 4m và chiều cao khoảng 3m. Trong miếu có tượng Bà cao 1,50 m và tượng đức Phật Thích Ca. Bên trái của miếu có một nghĩa trang.<​sup id="​cite_ref-ttd_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup></​li>​
 +<​li>​Nhà thờ Kitô giáo: được xây dựng vào thập niên 1950 dành cho các binh sĩ theo tôn giáo này.<​sup id="​cite_ref-vhs_3-6"​ class="​reference">​[3]</​sup></​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Hoạt động khác: ở gần giữa đảo còn có sân bóng chuyền, cột cờ.<​sup id="​cite_ref-ttd_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup></​li></​ul><​h3><​span id="​Qu.C3.A2n_s.E1.BB.B1"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Quân_sự">​Quân sự</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Từ đầu thập niên 1930, các nhà cửa quân sự như đồn binh, nhà ở của binh lính được thiết lập. Lính Pháp và lính khố xanh thường dùng xà lúp đi tuần cả đảo này và các đảo khác.<​sup id="​cite_ref-ttd_1-4"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, quân Nhật xây nhiều lô cốt với tường rất dày ở cả bốn góc đảo.<​sup id="​cite_ref-ntts_4-2"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ Đến thời Việt Nam Cộng hoà, lúc đầu có một tiểu đoàn Thuỷ quân lục chiến nhận nhiệm vụ bảo vệ các đảo, sau giảm xuống thành một đại đội và từ ngày 5 tháng 10 năm 1959, chỉ còn một trung đội thuỷ quân lục chiến 30 người và các Bảo an viên thuộc Tỉnh đoàn Bảo an Quảng Nam (sau này là địa phương quân tiểu khu Quảng Nam) đóng trên đảo; vì thiếu phương tiện nên họ chỉ đồn trú trên đảo Hoàng Sa khiến các đảo khác bị bỏ không.<​sup id="​cite_ref-ttd_1-5"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Từ khi chiếm đảo, Trung Quốc đã dựng lên các công trình mới dành cho cả quân sự và nghề cá.<sup id="​cite_ref-vhs_3-7"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​16°32′5″B</​span>​ <span class="​longitude">​111°36′30″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​16,​53472°B 111,​60833°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​16.53472;​ 111.60833</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1265
 +Cached time: 20181011153032
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.280 seconds
 +Real time usage: 0.373 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1766/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 54048/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3178/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 4/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 10383/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.090/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.88 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 269.704 ​     1 -total
 + ​42.33% ​ 114.165 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Disputed_Islands
 + ​37.55% ​ 101.273 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​27.25% ​  ​73.503 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​13.58% ​  ​36.626 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_t&#​7841;​p_ch&​iacute;​
 + ​10.90% ​  ​29.405 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 +  8.88%   ​23.952 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Location_map
 +  7.44%   ​20.058 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Qu&#​7847;​n_&#​273;&#​7843;​o_Ho&​agrave;​ng_Sa
 +  5.68%   ​15.315 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  5.63%   ​15.195 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​136128-0!canonical and timestamp 20181011153032 and revision id 42801213
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
07991-ho-ng-sa-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)