User Tools

Site Tools


07974-hippomachus-pegasus-la-gi

Hippomachus pegasus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Hippomachus
Loài (species) H. pegasus
Danh pháp hai phần
Hippomachus pegasus
Loew, 1858

Hippomachus pegasus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Hippomachus pegasus được Loew miêu tả năm 1858.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Hippomachus pegasus tại Wikispecies
07974-hippomachus-pegasus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)