User Tools

Site Tools


07973-hippomachus-mivatus-la-gi

Hippomachus mivatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Hippomachus
Loài (species) H. mivatus
Danh pháp hai phần
Hippomachus mivatus
Walker, 1871

Hippomachus mivatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Hippomachus mivatus được Walker miêu tả năm 1871.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Hippomachus mivatus tại Wikispecies
07973-hippomachus-mivatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)