User Tools

Site Tools


07972-hippomachus-engeli-la-gi

Hippomachus engeli
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Hippomachus
Loài (species) H. engeli
Danh pháp hai phần
Hippomachus engeli
Londt, 1983

Hippomachus engeli là một loài ruồi trong họ Asilidae. Hippomachus engeli được Londt miêu tả năm 1983. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Hippomachus engeli tại Wikispecies
07972-hippomachus-engeli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)