User Tools

Site Tools


07966-himar-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

07966-himar-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Himarë</​span><​br/><​span class="​nickname"​ style="​font-size:​78%">​Χειμάρρα/​Himara
 +<img alt="​Stema e Bashkisë Himarë.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​db/​Stema_e_Bashkis%C3%AB_Himar%C3%AB.svg/​70px-Stema_e_Bashkis%C3%AB_Himar%C3%AB.svg.png"​ width="​70"​ height="​81"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​db/​Stema_e_Bashkis%C3%AB_Himar%C3%AB.svg/​105px-Stema_e_Bashkis%C3%AB_Himar%C3%AB.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​db/​Stema_e_Bashkis%C3%AB_Himar%C3%AB.svg/​140px-Stema_e_Bashkis%C3%AB_Himar%C3%AB.svg.png 2x" data-file-width="​382"​ data-file-height="​443"/></​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;">​
 +<span class="​category">​—  <​i>​Bashki</​i>​  —</​span></​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​padding:​0.7em 0.8em">​
 +<img alt="​Vùng Himara nhìn từ dãy núi Ceraunia"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​ALB_20070718_img_1368.jpg/​250px-ALB_20070718_img_1368.jpg"​ width="​250"​ height="​154"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​ALB_20070718_img_1368.jpg/​375px-ALB_20070718_img_1368.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​ALB_20070718_img_1368.jpg/​500px-ALB_20070718_img_1368.jpg 2x" data-file-width="​3420"​ data-file-height="​2110"/><​div>​Vùng Himara nhìn từ dãy núi Ceraunia</​div></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​none;"><​tbody><​tr class="​mw-empty-elt"/></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​Himarë trên bản đồ Albania"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​86/​Albania_location_map.svg/​250px-Albania_location_map.svg.png"​ width="​250"​ height="​364"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​86/​Albania_location_map.svg/​375px-Albania_location_map.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​86/​Albania_location_map.svg/​500px-Albania_location_map.svg.png 2x" data-file-width="​688"​ data-file-height="​1002"/><​div style="​position:​absolute;​top:​77.315%;​left:​44.792%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Himarë"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Himarë"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​left">​Himarë</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div></​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​text-align:​ center; font-size: smaller; font-weight:​ bold; padding-bottom:​ 0.7em;">​Tọa độ:​ <strong class="​error"><​span class="​scribunto-error"​ id="​mw-scribunto-error-0">​Lỗi Lua trong Mô_đun:​Coordinates tại dòng 461: attempt to index field '?'​ (a number value).</​span></​strong>​ </​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt="​Albania"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​36/​Flag_of_Albania.svg/​21px-Flag_of_Albania.svg.png"​ width="​21"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​36/​Flag_of_Albania.svg/​32px-Flag_of_Albania.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​36/​Flag_of_Albania.svg/​42px-Flag_of_Albania.svg.png 2x" data-file-width="​700"​ data-file-height="​500"/></​span>​ Albania</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Hạt</​th><​td>​
 +Vlorë</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Chính quyền<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Thị trưởng</​th><​td>​
 +Jorgo Goro (SP)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • <​i>​Bashki</​i></​th><​td>​
 +572 km<​sup>​2</​sup>​ (221 mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Đơn vị hành chính</​th><​td>​
 +<strong class="​error">​Lỗi định dạng: Giá trị cho vào là không hợp lệ khi làm tròn,</​strong>​ km<​sup>​2</​sup>​ (<strong class="​error">​Lỗi biểu thức: Dư toán tử &​lt;</​strong>​ acres)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(2011)</​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • <​i>​Baski</​i><​span style="​font-weight:​normal"/></​th><​td>​
 +5.738</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ <​i>​Baski</​i></​th><​td>​
 +10/​km<​sup>​2</​sup>​ (26/​mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Đơn vị hành chính<​span style="​font-weight:​normal"/></​th><​td>​
 +2.822</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Tên cư dân</​th><​td>​
 +Himariot/​Himariotes</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +CET (UTC+1)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row"><​span style="​white-space:​nowrap">​ • Mùa hè (DST)</​span></​th><​td>​
 +CEST (UTC+2)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Mã bưu điện</​th><​td class="​adr">​
 +<span class="​postal-code">​9425</​span></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Biển số xe</​th><​td>​
 +AL</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Trang web</​th><​td>​
 +Official Website</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Himara</​b>​ hay <​b>​Himarë</​b>​ (từ tiếng Hy Lạp: <span lang="​el">​Χειμάρρα</​span>,​ <​i>​Himarra</​i>​) là một vùng và <​i>​bashki</​i>​ song ngữ<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ ở miền nam Albania, thuộc hạt Vlorë. Nơi đây nằm giữa dãy núi Ceraunia và biển Ionia và là một phần của Riviera Albania. Vùng này bao gồm thị trấn Himarë và các làng Dhërmi, Pilur, Kudhës, Qeparo, Vuno, Ilias,<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ và Palasë.
 +</​p><​p>​Vùng Himara là nơi cư ngụ của cộng đồng người Hy Lạp.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup><​sup id="​cite_ref-Hammond1993_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup><​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup><​sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​i>​Anthropological journal on European cultures</​i>,​ v. 3-4, European Centre for Traditional and Regional Cultures, 1994, p. 84</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​UPCYCLING – Albanische Riviera</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Europa Publications (2003). <​i>​Central and South-Eastern Europe 2004</​i>​ <​b>​5</​b>​. Psychology Press. tr. 78–. ISBN 978-1-85743-186-5.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHimar%C3%AB&​amp;​rft.au=Europa+Publications&​amp;​rft.aulast=Europa+Publications&​amp;​rft.btitle=Central+and+South-Eastern+Europe+2004&​amp;​rft.date=2003&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=978-1-85743-186-5&​amp;​rft.pages=78-&​amp;​rft.pub=Psychology+Press&​amp;​rft.volume=5&​amp;​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D5J_gAU8c9NIC%26pg%3DPA78&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Hammond1993-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Hammond,​ 1993: p. 405: "It is one of the several Greek-speaking villages in which the centre is Himare... Liaps"</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Economist Intelligence Unit (2001). <​i>​Country Report: Albania</​i>​ (1). Great Britain: Economist Intelligence Unit. tr. 14. <q>a Greek-speaking district</​q></​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHimar%C3%AB&​amp;​rft.au=Economist+Intelligence+Unit&​amp;​rft.aulast=Economist+Intelligence+Unit&​amp;​rft.btitle=Country+Report%3A+Albania&​amp;​rft.date=2001&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.issue=1&​amp;​rft.pages=14&​amp;​rft.place=Great+Britain&​amp;​rft.pub=Economist+Intelligence+Unit&​amp;​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DZfoDAQAAIAAJ&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Albania:​ The state of a nation”. <​i>​ICG Balkans Report N°111</​i>​. tr. 15. Bản gốc <span style="​font-size:​85%;">​(PDF)</​span>​ lưu trữ ngày 8 tháng 8 năm 2010<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 2 tháng 9 năm 2010</​span>​. <​q>​The coastal Himara region of Southern Albania has always had a predominantly ethnic Greek population.</​q></​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHimar%C3%AB&​amp;​rft.atitle=Albania%3A+The+state+of+a+nation&​amp;​rft.date=2010-09-02&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=ICG+Balkans+Report+N%C2%B0111&​amp;​rft.pages=15&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.crisisgroup.org%2F~%2Fmedia%2FFiles%2Feurope%2FAlbania%25205.ashx&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ac/​Flag_map_of_Albania.svg/​20px-Flag_map_of_Albania.svg.png"​ width="​20"​ height="​44"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ac/​Flag_map_of_Albania.svg/​30px-Flag_map_of_Albania.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ac/​Flag_map_of_Albania.svg/​40px-Flag_map_of_Albania.svg.png 2x" data-file-width="​359"​ data-file-height="​793"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến Albania ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +<​p>​Bản mẫu:Hạt Vlorë
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1266
 +Cached time: 20181014123936
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.504 seconds
 +Real time usage: 0.613 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3663/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 42114/​2097152 bytes
 +Template argument size: 7624/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 26/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4854/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.235/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 10.59 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 563.084 ​     1 -total
 + ​62.40% ​ 351.344 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_settlement_AL
 + ​61.33% ​ 345.337 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_settlement
 + ​45.89% ​ 258.397 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​26.71% ​ 150.405 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-el
 +  7.56%   ​42.568 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  5.26%   ​29.645 ​    12 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Both
 +  4.87%   ​27.401 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  4.78%   ​26.890 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  4.45%   ​25.071 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1323295-0!canonical and timestamp 20181014123935 and revision id 29727450
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
07966-himar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)