User Tools

Site Tools


07947-hexameritia-micans-la-gi

Hexameritia micans
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Hexameritia
Loài (species) H. micans
Danh pháp hai phần
Hexameritia micans
Philippi, 1865

Hexameritia micans là một loài ruồi trong họ Asilidae. Hexameritia micans được Philippi miêu tả năm 1865.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Hexameritia micans tại Wikispecies
07947-hexameritia-micans-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)