User Tools

Site Tools


07946-heteropogon-succinctus-la-gi

Heteropogon succinctus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Heteropogon
Loài (species) H. succinctus
Danh pháp hai phần
Heteropogon succinctus
Loew, 1847

Heteropogon succinctus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Heteropogon succinctus được Loew miêu tả năm 1847. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Heteropogon succinctus tại Wikispecies
07946-heteropogon-succinctus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)