User Tools

Site Tools


07945-heteropogon-rubigipennis-la-gi

Heteropogon rubigipennis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Heteropogon
Loài (species) H. rubigipennis
Danh pháp hai phần
Heteropogon rubigipennis
(Macquart, 1849)

Heteropogon rubigipennis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Heteropogon rubigipennis được Macquart miêu tả năm 1849.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Heteropogon rubigipennis tại Wikispecies
07945-heteropogon-rubigipennis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)