User Tools

Site Tools


07944-heteropogon-pyrinus-la-gi

Heteropogon pyrinus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Heteropogon
Loài (species) H. pyrinus
Danh pháp hai phần
Heteropogon pyrinus
Hermann, 1906

Heteropogon pyrinus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Heteropogon pyrinus được Hermann miêu tả năm 1906.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Heteropogon pyrinus tại Wikispecies
07944-heteropogon-pyrinus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)