User Tools

Site Tools


07943-heteropogon-pilosus-la-gi

Heteropogon pilosus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Heteropogon
Loài (species) H. pilosus
Danh pháp hai phần
Heteropogon pilosus
Lehr, 1970

Heteropogon pilosus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Heteropogon pilosus được Lehr miêu tả năm 1970.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Heteropogon pilosus tại Wikispecies
07943-heteropogon-pilosus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)