User Tools

Site Tools


07942-heteropogon-nubilus-la-gi

Heteropogon nubilus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Heteropogon
Loài (species) H. nubilus
Danh pháp hai phần
Heteropogon nubilus
(Wiedemann, 1820)

Heteropogon nubilus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Heteropogon nubilus được Wiedemann miêu tả năm 1820.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Heteropogon nubilus tại Wikispecies
07942-heteropogon-nubilus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)