User Tools

Site Tools


07941-heteropogon-macerinus-la-gi

Heteropogon macerinus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Heteropogon
Loài (species) H. macerinus
Danh pháp hai phần
Heteropogon macerinus
Walker, 1849

Heteropogon macerinus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Heteropogon macerinus được Walker miêu tả năm 1849.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Heteropogon macerinus tại Wikispecies
07941-heteropogon-macerinus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)