User Tools

Site Tools


07940-heteropogon-lugubris-la-gi

Heteropogon lugubris
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Heteropogon
Loài (species) H. lugubris
Danh pháp hai phần
Heteropogon lugubris
Hermann, 1906

Heteropogon lugubris là một loài ruồi trong họ Asilidae. Heteropogon lugubris được Hermann miêu tả năm 1906. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Heteropogon lugubris tại Wikispecies
07940-heteropogon-lugubris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)