User Tools

Site Tools


07939-heteropogon-lehri-la-gi

Heteropogon lehri
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Heteropogon
Loài (species) H. lehri
Danh pháp hai phần
Heteropogon lehri
Richter, 1968

Heteropogon lehri là một loài ruồi trong họ Asilidae. Heteropogon lehri được Richter miêu tả năm 1968. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Heteropogon lehri tại Wikispecies
07939-heteropogon-lehri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)