User Tools

Site Tools


07938-heteropogon-johnsoni-la-gi

Heteropogon johnsoni
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Heteropogon
Loài (species) H. johnsoni
Danh pháp hai phần
Heteropogon johnsoni
(Back, 1904)

Heteropogon johnsoni là một loài ruồi trong họ Asilidae. Heteropogon johnsoni được Back miêu tả năm 1904.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Heteropogon johnsoni tại Wikispecies
07938-heteropogon-johnsoni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)