User Tools

Site Tools


07937-heteropogon-filicornis-la-gi

Heteropogon filicornis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Heteropogon
Loài (species) H. filicornis
Danh pháp hai phần
Heteropogon filicornis
(Loew, 1871)

Heteropogon filicornis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Heteropogon filicornis được Loew miêu tả năm 1871. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Heteropogon filicornis tại Wikispecies
07937-heteropogon-filicornis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)