User Tools

Site Tools


07935-heterixalus-la-gi

Heterixalus
Heterixalus variabilis01.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Hyperoliidae
Chi (genus) Heterixalus
Laurent, 1944

Heterixalus là một chi động vật lưỡng cư trong họ Hyperoliidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 11 loài và không bị đe dọa tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
07935-heterixalus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)