User Tools

Site Tools


07933-herval-la-gi

Herval là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 1758,412 km², dân số năm 2007 là 6873 người, mật độ 3,91 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
07933-herval-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)