User Tools

Site Tools


07928-hermannomyia-engeli-la-gi

Hermannomyia engeli
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Hermannomyia
Loài (species) H. engeli
Danh pháp hai phần
Hermannomyia engeli
Hull, 1962

Hermannomyia engeli là một loài ruồi trong họ Asilidae. Hermannomyia engeli được Hull miêu tả năm 1962.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Hermannomyia engeli tại Wikispecies
07928-hermannomyia-engeli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)