User Tools

Site Tools


07915-hellas-verona-f-c-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

07915-hellas-verona-f-c-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Hellas Verona</​b>​ (thường được gọi tắt là <​b>​Verona</​b>,​ hoặc <​b>​Hellas</​b>​) là một câu lạc bộ bóng đá Ý ở thành phố Verona, xứ Veneto. Trang phục truyền thống của câu lạc bộ có hai màu vàng và xanh dương, đây cũng là hai màu xuất hiện trên biểu tượng của thành phố Verona (chữ thập màu vàng trên nền xanh). <​i>​Gialloblu</​i>​ (tiếng Ý là vàng-xanh) là biệt danh phổ biến nhất của câu lạc bộ.
 +</​p><​p>​Trong lịch sử Hellas Verona từng một lần vô địch Serie A vào mùa giải 1984-85. Từ năm 1963 sân nhà của câu lạc bộ là sân Stadio Marcantonio Bentegodi, sức chứa 39,211 chỗ ngồi.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​dl><​dd><​i>​Số liệu thống kê chính xác tới 30 tháng 7 năm 2015.</​i><​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​dd></​dl><​p><​small>​Ghi chú: Quốc kỳ chỉ đội tuyển quốc gia được xác định rõ trong điều lệ tư cách FIFA. Các cầu thủ có thể giữ hơn một quốc tịch ngoài FIFA.</​small>​
 +</p>
 +<​h3><​span id="​Cho_m.C6.B0.E1.BB.A3n"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Cho_mượn">​Cho mượn</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p><​small>​Ghi chú: Quốc kỳ chỉ đội tuyển quốc gia được xác định rõ trong điều lệ tư cách FIFA. Các cầu thủ có thể giữ hơn một quốc tịch ngoài FIFA.</​small>​
 +</p>
 +
 +<​p><​b>​Serie A</​b> ​
 +</p>
 +<​dl><​dd/></​dl><​p><​b>​Serie B</​b> ​
 +</p>
 +<​dl><​dd><​ul><​li><​b>​Vô địch (3)</​b>:​ 1956-57, 1981-82, 1998-99</​li></​ul></​dd></​dl><​p><​b>​Coppa Italia</​b>:​
 +</p>
 +<​dl><​dd><​ul><​li>​Về nhì (3): 1976, 1983, 1984</​li></​ul></​dd></​dl>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1301
 +Cached time: 20181024233542
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.308 seconds
 +Real time usage: 0.406 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4050/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 71005/​2097152 bytes
 +Template argument size: 6647/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 9/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 835/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.039/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.4 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 254.672 ​     1 -total
 + ​37.73% ​  ​96.086 ​    40 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fs_player
 + ​35.39% ​  ​90.129 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_football_club
 + ​32.90% ​  ​83.797 ​    40 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon
 + ​31.11% ​  ​79.225 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​15.01% ​  ​38.236 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​11.84% ​  ​30.150 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cite_web
 +  7.69%   ​19.589 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​Aacute;​o_b&​oacute;​ng_&#​273;&​aacute;​
 +  6.05%   ​15.420 ​    40 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon/​core
 +  4.70%   ​11.958 ​    21 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_ITA
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1332812-0!canonical and timestamp 20181024233542 and revision id 26424642
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
07915-hellas-verona-f-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)