User Tools

Site Tools


07914-heligmonevra-trisignata-la-gi

Heligmonevra trisignata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Heligmonevra
Loài (species) H. trisignata
Danh pháp hai phần
Heligmonevra trisignata
Ricardo, 1922

Heligmonevra trisignata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Heligmonevra trisignata được Ricardo miêu tả năm 1922.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Heligmonevra trisignata tại Wikispecies
07914-heligmonevra-trisignata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)