User Tools

Site Tools


07913-heligmonevra-tenuicornis-la-gi

Heligmonevra tenuicornis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Heligmonevra
Loài (species) H. tenuicornis
Danh pháp hai phần
Heligmonevra tenuicornis
Walker, 1860

Heligmonevra tenuicornis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Heligmonevra tenuicornis được Walker miêu tả năm 1860.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Heligmonevra tenuicornis tại Wikispecies
07913-heligmonevra-tenuicornis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)