User Tools

Site Tools


07912-heligmonevra-ornata-la-gi

Heligmonevra ornata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Heligmonevra
Loài (species) H. ornata
Danh pháp hai phần
Heligmonevra ornata
Lindner, 1955

Heligmonevra ornata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Heligmonevra ornata được Lindner miêu tả năm 1955. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Heligmonevra ornata tại Wikispecies
07912-heligmonevra-ornata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)