User Tools

Site Tools


07910-heligmonevra-genitalis-la-gi

Heligmonevra genitalis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Heligmonevra
Loài (species) H. genitalis
Danh pháp hai phần
Heligmonevra genitalis
Edwards, 1919

Heligmonevra genitalis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Heligmonevra genitalis được Edwards miêu tả năm 1919.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Heligmonevra genitalis tại Wikispecies
07910-heligmonevra-genitalis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)