User Tools

Site Tools


07909-heligmonevra-calceoiaria-la-gi

Heligmonevra calceo
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Heligmonevra
Loài (species) H. calceo
Danh pháp hai phần
Heligmonevra calceo
Scarbrough & Duncan, 2004

Heligmonevra calceoIaria là một loài ruồi trong họ Asilidae. Heligmonevra calceoIaria được Scarbrough & Duncan miêu tả năm 2004. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Heligmonevra calceoIaria tại Wikispecies
07909-heligmonevra-calceoiaria-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)